مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

تیمی از جوانان فعال مسجد امام علی (ع) تصمیم گرفتند که نقش اجتماعی و تربیتی مسجد را برای اهالی مسجد اعم از جوانان و نوجوانان فعال کنند

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

ابوذر! خوشا به حال پرچمداران روز قیامت که پرچمها رابه دوش می‌گیرند و پیش از دیگران به بهشت وارد می‌شوند. آنان، همان کسانی هستند که در سحرگاهان و دیگر اوقات در رفتن به مساجد بر دیگران پیشی می‌گیرند. حضرت محمد(ص)، مستدرک الوسائل، ج3، ص433.

با توجه به تغییرات جامعه و شرایط روز نیاز داریم که اتفاقاتی مناسب با زمانه رخ دهد تا نخبگان و جوان ارتباط بهتر و بیشتری با مسجد برقرار کنند . مسجد اگر فعال باشد می تواند نقطه ثقل و اثرگذاری محله باشد. تیمی از جوانان فعال تصمیم گرفتند که نقش اجتماعی و تربیتی مسجد را برای اهالی مسجد اعم از جوانان و نوجوانان فعال کنند بعد از گذشت یک سال از شروع فعالیت تربیتی و فرهنگی و مذهبی این مسجد، نیمی از خروجی مد نظر با عنایت پرودگار متعال و تلاش جوانان و جوانان این مسجد به ثمر نشسته و مسجدی پویا را در قالب گزارشات تصویری زیر به نمایش گذاشته شده. معتقدیم که مسجد جایگاه زندگی جمعی همه اقشار جامعه و محور همه اموارت مسلمین برای رسیدن به تکامل است و مسجد به عنوان مهم‌ترین پایگاه و سنگر دینی مسلمین و شیعیان است.

*برنامه های ذیل بصورت هفتگی در این مسجد در حال برگزاری است.

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد\

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

 

 

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

 

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

 

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

 

 

 

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

 

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

 

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

 

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

 

 

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد

مسجدی که با راه اندازی طرح های تربیتی و فرهنگی و مذهبی جوانان را به مسجد آورد


انتهای پیام/