تکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدل فرماندهی سپاه فتح

سید صدرالله آوری مسئول گروه جهادی شهید احسان فتحی از تکمیل و بهره برداری منزل شهید جاودانیان شهید مرزبانی تیپ ۴۸ فتح با حضور فرمانده سپاه فتح خبر داد‌‌.

تکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدل فرماندهی سپاه فتح

سید صدرالله آوری مسئول گروه جهادی شهید احسان فتحی از تکمیل و بهره‌برداری منزل نیمه کاره ی شهید جاودانیان شهید   مرزبانی تیپ ۴۸ فتح که در بهمن ماه پارسال حین ماموریت به شهادت رسید خبر داد.
 ایشان در قسمتی از صحبت‌هایش خاطر نشان کرد: شهید جاودانیان یکی از شهدای شهرستان بهمئی می باشدکه حقیقتا به شکل مظلومانه‌ای به شهادت رسید و این شاید کوچک‌ترین کاری بود که ما و مجموعه دیگری از دوستان جهادی توانستیم برای خانواده این شهید بزرگوار انجام دهیم.
وی افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند شهدای مرزبانی ما مظلومند و مظلومیت این شهدا دیده نمی‌شود لذا باید بیش از پیش به خانواده این عزیزان توجه کرد.
 وی گفت: در تکمیل و بهره‌برداری از خانه شهید جاودانیان  افراد مختلفی مجاهدانه و مخلصانه پای کار آمدند تا کار به سرانجام رسید و امروز توانستیم با توسل به شهید جاودانیان و استعانت  از اهل بیت علیهم السلام این منزل را تحویل خانواده شهید دهیم.
 آوری یادآور شد:
در راستای تکمیل این کار جهادی افراد و دستگاه های مختلفی از جمله؛ بسیج سازندگی سپاه ناحیه بهمئی و پیگیری های مداوم جناب سروان ارجمند پور ، کمیته امداد امام خمینی (ره) با تلاش های شبانه روزی مدیر این دستگاه آقای رسول جهاندیده، هیئت فرهنگی مذهبی میثاق با شهدا،  گروه جهادی شهید همت نقش داشتند که نهایتا در نیمه دوم ۱۴۰۲ و با حضور فرماندهی سپاه فتح سردار خرمدل بهره برداری و تحویل خانواده معظم شهید شد.

 

​​​​​​تکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدلتکمیل و بهره برداری منزل نیمه کاره شهید جاودانیان به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی با حضور سردار خرمدل 


انتهای پیام/