دوشنبه، 14 شهریور 1401

نه چپ نه راست، عروس داماد/ راهکاری برای گرفتن مسئولیت در بهمئی

تداوم شیوه غلط گذشته، انتخاب افراد در مسئولیت های خرد و کلان براساس نسبت فامیلی در شهرستان بهمئی

نه چپ نه راست، عروس داماد/ راهکاری برای گرفتن مسئولیت در بهمئی

پس از سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، امید ها برای تشکیل دولت انقلابی زنده شد و گویی قرار بود نیرویی جوان و انقلابی سکاندار مسئولیت ها و مدیریت های مختلف سطوح کشوری و استانی باشند.

اما در شهرستان بهمئی به رغم اینکه دولت جدید مستقر شده است اما همچنان معیار انتخاب مسئولین، نسبت های فامیلی است.

«یا باید از فلان طایفه زن گرفته باشی یا آنها داماد تو باشند»

با روی کار آمدن دولت انقلابی انتظار می رفت روند انتصابات بر مبنای توان علمی و دیدگاه انقلابی افراد باشد اما متأسفانه همچنان همان روال غلط گذشته ادامه دارد.

با چنین رویکردی چگونه باید به پیشرفت امیدوار بود؟! 

شهرستان بهمئی پر است از جوانان توانمند و نخبه که هرکدام می توانند بخشی از مشکلات این دیار را سر و سامان دهند اما کیست که آن ها را بیابد!

آیا داماد فلان مسئولید، نسبت دور فامیلی چه؟ قومی خویشی ندارید؟

پس مسئولیت در بهمئی را بی خیال شوید چون فاکتور های اصلی را ندارید.

اگر ناراحتید از بهمئی بروید!


انتهای پیام/