شنبه، 22 مرداد 1401

تکمیل بیمارستان شهر لیکک تا هفته دولت/ ۱۱ روز تا هفته دولت باقیمانده است

رویش جوان پیگیر وعده تکمیل شدن بیمارستان لیکک، چیزی تا پایان زمان وعده داده شد باقی نمانده است.

تکمیل بیمارستان شهر لیکک تا هفته دولت/ ۱۱ روز تا هفته دولت باقیمانده است

در تاریخ ۲ مرداد سال ۱۴۰۱ آقای محمدی فرماندار بهمئی گفت: بیمارستان ۳۲ تخت خوابی شهر لیکک مرکز این شهرستان در هفته دولت امسال به بهره برداری می‌رسد.

رویش جوان منتظر تکمیل شدن بیمارستان شهر لیکک می ماند و این متن برای یادآوری وعده ای است که مسئولان استانی و شهرستانی به مردم لیکک داده اند.

تا پایان وعده مذکور ۱۷ روز باقیمانده است.

تکمیل بیمارستان شهر لیکک تا هفته دولت/ ۱۷ روز تا هفته دولت باقیمانده استتکمیل بیمارستان شهر لیکک تا هفته دولت/ ۱۷ روز تا هفته دولت باقیمانده است

 


انتهای پیام/