جمعه، 21 مرداد 1401

اطهر 10 ساله بیش از سه هزار درب بطری را جمع آوری کرد

اطهر دهقان کودک ۱۰ ساله در مدت چند ماه بیش از ۳ هزار درب بطری آب و سایر نوشیدنی ها را از کوچه و بازار و محیط های مختلف جمع آوری کرده تا در سطح روستا و طبیعت رها نشوند.

اطهر 10 ساله بیش از سه هزار درب بطری را جمع آوری کرد

شاکله شخصیت انسان، همچون پی و ستون‌های یک ساختمان، داربست وجودی او را تشکیل می‌دهد و رفتارهایش را در طول حیات، رهبری می‌کند. 

اگر شکل گیری اساس شخصیت انسان را، آنچنان که پژوهش‌ها نشان می‌دهند، درهمان سال‌های نخست زندگی او یعنی دوران کودکی‌اش بدانیم، هم زمان باید برای ایجاد عادت های مطلوب و آموزش مهارت‌های اولیه و ضروری به کودک به نحوی شایسته، منطقی و دور از تحمیل و اجبار گام برداریم.

تجربه نشان داده است که چنانچه چیزی در دوران کودکی در فرد نهادینه شود تا پایان عمر اثر خود را حفظ خواهد کرد.روایت امروز، فرهنگ سازی درست از مصرف، رعایت حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست است.

اطهر 10 ساله بیش از سه هزار درب بطری را جمع آوری کرد

اطهر دهقان کودک ۱۰ ساله در مدت چند ماه بیش از ۳ هزار درب بطری آب و سایر نوشیدنی ها را از مکان های مختلف جمع آوری کرده تا در سطح روستا و طبیعت رها نشوند.

اطهر این کار را با مشورت، همکاری و حمایت اعضای خانواده خود انجام داده و سهم بسزایی در پاکسازی طبیعت اطراف خود ایفا کرده است. او بیش از ۳هزار درب جمع آوری شده را برای استفاده در مصارف خیریه و کمک به طبیعت پاک ، به گروه جهادی اولین ها» اهدا کرد تا به این طریق تبلیغ مناسبی برای این فرهنگ داشته باشد.

بدون شک اگر هر کس در هر نقطه ای که قرار دارد، طبیعت همان جا را جزوی از خانه خود و سهم آیندگان بداند، بهتر و بیشتر می تواند در حفظ محیط زیست و پاکسازی آن نقش ایفا نماید.

اطهر 10 ساله بیش از سه هزار درب بطری را جمع آوری کرد


انتهای پیام/