چهارشنبه، 19 مرداد 1401

ششمین ویلچر اهدایی گروه جهادی اولین ها/دغدغه مندی و روح بزرگ، رمز ماندگاری انسان های شریف

این ششمین ویلچری است که طی دو سال اخیر به همت فعالیت ها و رای زنی های گروه جهادی اولین ها خریداری و در اختیار معلولان شهرستان لنده قرار داده می شود.

ششمین ویلچر اهدایی گروه جهادی اولین ها/دغدغه مندی و روح بزرگ، رمز ماندگاری انسان های شریف

بین همه تِکرار مُکررات زندگی روزمره آدم ها، محبت و کارهای خیر لذت دیگری دارد و با هر بار تکرارشان گویا جوانه ای رشد می کند و امیدی در دلی زنده می شود.

دغدغه مندی و کمک به دیگران و حتی محیط زیست بیشتر از آنکه منبع مالی نیاز داشته باشد، دلی مهربان و بخشنده می خواهد. یک نفر با کمک های مالی، کسی با خرید مایحتاج دیگران، کسی با هدیه لبخند و شادی و دیگری با رفع نیاز بیماران سعی در ترویج مهربانی دارد.

ششمین ویلچر اهدایی گروه جهادی اولین ها/دغدغه مندی و روح بزرگ، رمز ماندگاری انسان های شریف

بهمن کامران از جوانان دغدغه مند شهر لنده، با جمع آوری بیش از دو هزار درب بطری مختلف، سعی در پاکسازی طبیعت و کمک رسانی از نوع متفاوت آن، یعنی کمک به خرید ویلچر برای یک معلول همشهری نموده است.

 

این ششمین ویلچری است که طی دو سال اخیر به همت فعالیت ها و رای زنی های گروه جهادی اولین ها خریداری و در اختیار معلولان شهرستان لنده قرار داده می شود.

ششمین ویلچر اهدایی گروه جهادی اولین ها/دغدغه مندی و روح بزرگ، رمز ماندگاری انسان های شریف

بدیهی است که دغدغه مندی مردم در زمینه جمع آوری زباله های بازیافتی، علاوه بر پاکسازی طبیعت، می تواند منبع خیری باشد برای رفع مشکل عزیزان همشهری مان.

گروه جهادی اولین ها از زمان آغاز فعالیت های جهادی و خیریه خود، مبنا را بر جمع آوری هر نوع زباله بازیافتی خانواده ها از جمله کتاب، کاغذ، کارتن، انواع بطری و... گذاشته و در این مدت از ماحصل فروش این مواد اقدامات شایسته ای را در سطح شهرستان لنده انجام داده است.

گروه جهادی اولین ها مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاری مردم شریف شهرستان لنده و شهرهای همجوار اعلام میدارد.


انتهای پیام/