چهارشنبه، 29 تیر 1401

با توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئی

طبخ و توزیع ۲٠٠٠غذای گرم به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد احسان و با حمایت قرار گاه جهادی حضرت ولی عصر(عج) توسط هیئت فرهنگی، مذهبی میثاق با شهدا شهرستان ب ...

با توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئی

به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
و با مشارکت قرارگاه جهادی پیشرفت منطقه ای حضرت ولی عصر(عج)
توسط هیئت میثاق با شهدا(مسجد شهیدان جشان زاده) انجام گرفت. 

در این اطعام که به مناسبت عید غدیر خم انجام گرفت از گروه های مردمی که همچون برنامه های قبل مشارکت خوبی داشتند و ما را یاری کردند، نهایت تقدیر و تشکر را داریم.

باشد که همه توفیق پیمودن مسیر ولایت را پیدا کنیم. 

هیئت فرهنگی مذهبی میثاق با شهدا شهرستان بهمئی

با توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئیبا توجه به اهمیت اطعام در روز عید غدیر خم طبخ و توزیع ٢٠٠٠ غذای گرم، توسط هیئت مذهبی میثاق با شهدا در بین مردم شهرستان بهمئی


انتهای پیام/