جمعه، 24 تیر 1401

شهید سال مسجدامام‌صادق(ع) مسکن‌مهر انتخاب شد

شهید ابراهیم هادی به عنوان شهید سال مسجد امام صادق علیه السلام انتخاب شد

شهید سال مسجدامام‌صادق(ع) مسکن‌مهر انتخاب شد

صادق رحمانی: انسانها با شناخت الگوها، با یاری گرفتن از پیروی الگوهاست که میتوانند به درجات عالی و مقامات برتر دست پیدا کنند.
شهدا الگو هستند ، سبک زندگی آنها، اخلاق آنها، تصمیم‌ هایشان و هدف هایشان و شخصیتشان برای ما الگو هست ، بیاییم دنبال رو راه آنهاباشیم .
آنها ستاره گان روی زمین اند با این ستاره ها می شود راه را پیدا کرد .

از آنجایی که شهید زنده است ، شفاعت می کند و اثر گذارست ، رفاقت باشهید به انسان کمک می کند به سعادت برسد و در مشکلات یاریگر اوخواهد بود .

در همین راستا ، شهید شاخص شهید ابراهیم هادی ، شهید سال مسجد امام صادق(ع) مسکن مهر انتخاب شد .

شهید سال مسجدامام‌صادق(ع) مسکن‌مهر انتخاب شدشهید سال مسجدامام‌صادق(ع) مسکن‌مهر انتخاب شدشهید سال مسجدامام‌صادق(ع) مسکن‌مهر انتخاب شدشهید سال مسجدامام‌صادق(ع) مسکن‌مهر انتخاب شدشهید سال مسجدامام‌صادق(ع) مسکن‌مهر انتخاب شد


انتهای پیام/