دوشنبه، 09 خرداد 1401

مردم رفتن استادیوم برای فرج امام زمان و مردم آبادان دعا کردند،بعضیااسمشو گذاشتن جشن!

مردم رفتن استادیوم برای فرج امام زمان و مردم آبادان دعا کردند،بعضیااسمشو گذاشتن جشن!یه دوقطبی مسخره درست کردند ک مردم توآبادان عزادارند شما تو استادیوم جشن گرفتید! هیچی ...

مردم رفتن استادیوم برای فرج امام زمان و مردم آبادان دعا کردند،بعضیااسمشو گذاشتن جشن!


انتهای پیام/