شنبه، 07 خرداد 1401

دولت روحانی صنعت برق را با ۸۴هزار میلیارد تومان بدهی تحویل داده است

دولت روحانی صنعت برق را با ۸۴هزار میلیارد تومان بدهی تحویل داده است 🔸 بر اساس آمارهایی که وزارت نیرو منتشر کرده، بدهی صنعت برق تا سال ۱۴۰۰ به ۸۴هزار میلیارد تومان رسی ...

دولت روحانی صنعت برق را با ۸۴هزار میلیارد تومان بدهی تحویل داده است


انتهای پیام/