جمعه، 06 خرداد 1401

ورزش سیاسی است، خیلی سیاسی! | واکنش «سردار آزمون» به لغو بازی با کانادا: ورزش را سیاسی نکنید

ورزش سیاسی است، خیلی سیاسی! | واکنش «سردار آزمون» به لغو بازی با کانادا: ورزش را سیاسی نکنید 🔺 بیانیه اتحادیه فوتبال کانادا هم اعترافی بزرگ در راستای سیاسی بودن ورزش ...

ورزش سیاسی است، خیلی سیاسی! | واکنش «سردار آزمون» به لغو بازی با کانادا: ورزش را سیاسی نکنید


انتهای پیام/