جمعه، 06 خرداد 1401

تقدیر و تشکر رسمی سازمان تروریستی منافقین از بانیان لغو بازی تدارکاتی تیم فوتبال ایران با کانادا و تحریم ورزش ایران!

تقدیر و تشکر رسمی سازمان تروریستی منافقین از بانیان لغو بازی تدارکاتی تیم فوتبال ایران با کانادا و تحریم ورزش ایران! 👤 «علیرضا جعفرزاده» سخنگوی گروهک تروریستی منافقین ...

تقدیر و تشکر رسمی سازمان تروریستی منافقین از بانیان لغو بازی تدارکاتی تیم فوتبال ایران با کانادا و تحریم ورزش ایران!


انتهای پیام/