جمعه، 06 خرداد 1401

📸 تصاویر زیبا از جمع‌آوری زباله توسط خود مردم بعد از حضوری حماسی در اجتماع عظیم دهه نودی‌ها در ورزشگاه آزادی

📸 تصاویر زیبا از جمع‌آوری زباله توسط خود مردم بعد از حضوری حماسی در اجتماع عظیم دهه نودی‌ها در ورزشگاه آزادی

📸 تصاویر زیبا از جمع‌آوری زباله توسط خود مردم بعد از حضوری حماسی در اجتماع عظیم دهه نودی‌ها در ورزشگاه آزادی


انتهای پیام/