پنج شنبه، 05 خرداد 1401

رهبر انقلاب، امروز در دیدار نمایندگان مجلس: مراقب باشید پهلو به دشمن ندهید.

رهبر انقلاب، امروز در دیدار نمایندگان مجلس: مراقب باشید پهلو به دشمن ندهید. 🚨 دشمن بیش از آنکه به توانایی‌های خودش امیدوار باشد به خطاهای ما امیدوار است. 👈🏻 به تعبیر ...

رهبر انقلاب، امروز در دیدار نمایندگان مجلس: مراقب باشید پهلو به دشمن ندهید.


انتهای پیام/