سه شنبه، 03 خرداد 1401

قطعی مکرر خطوط ارتباطی/ رئیس اداره مخابرات به عنوان متصدی مستقیم این مهم و فرماندار بهمئی به عنوان رئیس شورای تامین باید نسبت به این حجم از نارضایتی مردم پاسخگو باشند

رئیس اداره مخابرات به عنوان متصدی مستقیم این مهم و فرماندار بهمئی به عنوان رئیس شورای تامین باید نسبت به این حجم از نارضایتی مردم پاسخگو باشند

قطعی مکرر خطوط ارتباطی/ رئیس اداره مخابرات به عنوان متصدی مستقیم این مهم و فرماندار بهمئی به عنوان رئیس شورای تامین باید نسبت به این حجم از نارضایتی مردم پاسخگو باشند

قطع مکرر خطوط ارتباطی و ضعف شدید اینترنت در بهمئی مسئله ایست که در طول چند هفته اخیر و برای چندمین بار صدای مردم بهمئی را در آورده است.
بی توجهی به این مسئله مهم در عصر ارتباطات و تکنولوژی که در آن نیاز به اینترنت و خطوط ارتباطی از نیاز های بدیهی و ضروری مردم است نارضایتی عموم را به همراه داشته است.

رئیس اداره مخابرات به عنوان متصدی مستقیم این مهم و فرماندار بهمئی به عنوان رئیس شورای تامین باید نسبت به این حجم از نارضایتی مردم پاسخگو بوده و هر چه سریعتر با مدیریت، تدبیر و اقدام متناسب نسبت به این مسئله مانع از سردرگمی  مردم، خسارت به کسبه، اختلال گسترده در امورات اداری و آموزشی را شوند.


انتهای پیام/