یکشنبه، 01 خرداد 1401

غده‌بدخیم‌ ارز ترجیحی

غده‌بدخیم‌ ارز ترجیحی 🔻حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کجا شروع شد؟ این اقدام چه پیامدهایی دارد؟

غده‌بدخیم‌ ارز ترجیحی


انتهای پیام/