شنبه، 31 اردیبهشت 1401

از همین تریبون ما هم از طرف مردم انگلیس، خواهان قطع بودجه‌ی bbc فارسی، که مستقیم از جیب ملت انگلیس پرداخت میشود، هستیم

▪️‏از همین تریبون ما هم از طرف مردم انگلیس، خواهان قطع بودجه‌ی bbc فارسی، که مستقیم از جیب ملت انگلیس پرداخت میشود، هستیم پ.ن بودجه ی بی بی سی ۸ برابر کل بودجه‌ی فرهن ...

از همین تریبون ما هم از طرف مردم انگلیس، خواهان قطع بودجه‌ی bbc فارسی، که مستقیم از جیب ملت انگلیس پرداخت میشود، هستیم


انتهای پیام/