جمعه، 30 اردیبهشت 1401

انتخابات پرشور نمایند های هیات های مذهبی/نماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمئی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدند + تصاویر

نماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمیی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدند

انتخابات پرشور نمایند های هیات های مذهبی/نماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمئی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدند + تصاویر

انتخابات پر شور نماینده هیات های مذهبی با حضور مسئولین  هیات های مذهبی شهرستان
و با حضور بازرس سازمان تبلیغات استان حاج آقا برازش و همچنین با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بهمئی برگزار شد.

نتایج به شرح زیر است:

 

۱- عباس عابدی ۳۷ رای
۲- خانم اکرم جریده ۳۶ رای
۳- هوشنگ دهبانی ۳۴ رای
۴- علی شکیبا ۳۱ رای
۵- محمد بهمئی نژاد ۲۱ رای
۶- صدراله آوری ۱۹ رای
۷- سعید دستباز ۱۸ رای 
۸- رضا روزبان ۱۸ رای

 

 

نماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمیی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدندنماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمیی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدندنماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمیی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدندنماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمیی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدندنماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمیی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدندنماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمیی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدندانتخابات پرشور نمایند های هیات های مذهبی/نماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمئی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدند + تصاویرانتخابات پرشور نمایند های هیات های مذهبی/نماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمئی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدند + تصاویرانتخابات پرشور نمایند های هیات های مذهبی/نماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمئی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدند + تصاویرانتخابات پرشور نمایند های هیات های مذهبی/نماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمئی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدند + تصاویرنماینده ی هیات های مذهبی شهرستان بهمیی همزمان با سراسر کشور انتخاب شدند


انتهای پیام/