پنج شنبه، 29 اردیبهشت 1401

بیست ثانیه کلیپ از انتقال روغن توسط چند آخوند با عنوان احتکار و دزدی منتشر شد

بیست ثانیه کلیپ از انتقال روغن توسط چند آخوند با عنوان احتکار و دزدی منتشر شد. حالا مشخص شد داشتن بسته‌های کمک معیشتی برای فقرا آماده می‌کردن! سواد رسانه یعنی رو ۲۰ ثانیه ...

بیست ثانیه کلیپ از انتقال روغن توسط چند آخوند با عنوان احتکار و دزدی منتشر شد


انتهای پیام/