پنج شنبه، 29 اردیبهشت 1401

▪️النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم ها

▪️النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم ها : آمریکا پس از خروج یکجانبه از برجام، تحریم‌هایی را وضع و بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را در لیست تحریم‌ها قرار دا ...

▪️النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم ها


انتهای پیام/