چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401

آغاز فروش خودرو در سامانه یکپارچه

آغاز فروش خودرو در سامانه یکپارچه 🔺 فروش خودرو از طریق سامانه فروش یکپارچه شروع شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

آغاز فروش خودرو در سامانه یکپارچه


انتهای پیام/