دوشنبه، 26 اردیبهشت 1401

🎥 یه فروشگاه روغن نمیداده به مردم

🎥 یه فروشگاه روغن نمیداده به مردم گفته تموم کردیم صبر کنید قیمت جدید بیاد رفتن انبارش رو بررسی کردن دیدن ده ها کارتن روغن و ماکارونی احتکار کرده همه رو از انبار درآور ...

🎥 یه فروشگاه روغن نمیداده به مردم


انتهای پیام/