دوشنبه، 26 اردیبهشت 1401

معترضان یارانه کمک‌معیشتی منتظر پیامک وزارت رفاه باشند

معترضان یارانه کمک‌معیشتی منتظر پیامک وزارت رفاه باشند 🔹وزیر رفاه: در چند روز آینده برای سرپرستان خانوارهایی که یارانه کمک‌معیشتی نگرفته‌اند و درخواست تجدیدنظر کرده‌ا ...

معترضان یارانه کمک‌معیشتی منتظر پیامک وزارت رفاه باشند


انتهای پیام/