یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401

🎥ورژن کشمیریِ سلام_فرمانده :)

🎥ورژن کشمیریِ سلام_فرمانده :) فکرشو بکن سازمان RSS توی هند بلحاظ کار تبلیغاتی و زورکی خودشو کُشته، باز یه عده تو شمال هند و منطقه کارگیل (جایی بین چین و هند و پاکستان) ...

🎥ورژن کشمیریِ سلام_فرمانده :)


انتهای پیام/