شنبه، 24 اردیبهشت 1401

هند دومین تولید کننده گندم دنیا صادرات گندم را ممنوع می کند

هند دومین تولید کننده گندم دنیا صادرات گندم را ممنوع می کند زیرا موج گرما به محصول آسیب می زند و قیمت های داخلی افزایش می یابد

هند دومین تولید کننده گندم دنیا صادرات گندم را ممنوع می کند


انتهای پیام/