شنبه، 24 اردیبهشت 1401

امروز عکسی در فضای مجازی منتشر شد با عنوان اینکه تنها صف موجود در نمایشگاه کتاب به صف فلافل اختصاص دارد

📸 امروز عکسی در فضای مجازی منتشر شد با عنوان اینکه تنها صف موجود در نمایشگاه کتاب به صف فلافل اختصاص دارد و خودتحقیرها هم آنرا دست به دست چرخاندند. اما حالا تصویری از ...

 امروز عکسی در فضای مجازی منتشر شد با عنوان اینکه تنها صف موجود در نمایشگاه کتاب به صف فلافل اختصاص دارد


انتهای پیام/