جمعه، 23 اردیبهشت 1401

🎥 🇮🇷رئیسی به وزرا: اگر مدیران متخلف را برکنار نکنید با خودتان برخورد می‌کنم

🎥 🇮🇷رئیسی به وزرا: اگر مدیران متخلف را برکنار نکنید با خودتان برخورد می‌کنم 🔹مدیر متخلف دولتی را بلافاصله برکنار کرده و به دادگاه معرفی کنید. اگر با مدیر متخلف برخ ...

🎥 🇮🇷رئیسی به وزرا: اگر مدیران متخلف را برکنار نکنید با خودتان برخورد می‌کنم


انتهای پیام/