جمعه، 23 اردیبهشت 1401

🎥 برخورد سخت در صورت اثبات خودزنی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ و صیانت از حقوق همکار در صورت اثبات حمله

🎥 برخورد سخت در صورت اثبات خودزنی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ و صیانت از حقوق همکار در صورت اثبات حمله 👤 «علیرضا زاکانی» شهردار تهران: 🔹اگر ثابت شود شهردار ناحیه ۳ م ...

🎥 برخورد سخت در صورت اثبات خودزنی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ و صیانت از حقوق همکار در صورت اثبات حمله


انتهای پیام/