پنج شنبه، 22 اردیبهشت 1401

🖼 سبد کالای خانواده ۴ نفره چند درمی‌آید

🖼 سبد کالای خانواده ۴ نفره چند درمی‌آید دولت به هر خانواده ۴ نفره ۳ دهک اول، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمک‌معیشتی می‌دهد، که ۸۱۴ هزار تومان آن صرف خرید سبد کالای بال ...

🖼 سبد کالای خانواده ۴ نفره چند درمی‌آید


انتهای پیام/