پنج شنبه، 22 اردیبهشت 1401

اولین یارانه کمک‌معیشتی قابل برداشت شد

اولین یارانه کمک‌معیشتی قابل برداشت شد 🔹این یارانه برای هر نفر از خانوارهای دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و برای هر نفر از خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم، ۳۰۰ هزا ...

اولین یارانه کمک‌معیشتی قابل برداشت شد


انتهای پیام/