پنج شنبه، 22 اردیبهشت 1401

رژیم خبرنگارکش؛ نامی که برازندهٔ اسرائیل است!

رژیم خبرنگارکش؛ نامی که برازندهٔ اسرائیل است! 🔸«‌شيرين ابوعاقلة» اولین خبرنگار کشته‌شده نیست. 🔸اسرائیل پیش‌تر هم ياسر مرتجى، فضل شناعة، نزيه دروزة، ناجي العلي، ح ...

رژیم خبرنگارکش؛ نامی که برازندهٔ اسرائیل است!


انتهای پیام/