چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401

کالابرگ الکترونیکی چگونه خواهد بود؟

کالابرگ الکترونیکی چگونه خواهد بود؟ 🔹رئیس سازمان برنامه: کالابرگ الکترونیکی همان کارت بانکی مردم خواهد بود. ماهانه کارت بانکی سرپرستان خانوار شارژ می‌شود و مردم می‌تو ...

کالابرگ الکترونیکی چگونه خواهد بود؟


انتهای پیام/