دوشنبه، 19 اردیبهشت 1401

رهبر انقلاب، امروز: کارگران در بعضی مواردی که جمع شدند، اعتراض‌شان به حق بوده.

📹 ببینید | رهبر انقلاب، امروز: کارگران در بعضی مواردی که جمع شدند، اعتراض‌شان به حق بوده. فرض کنید کارخانه‌ای را دولت به یک نفری واگذار میکند. او به جای اینکه کارخانه را ...

رهبر انقلاب، امروز: کارگران در بعضی مواردی که جمع شدند، اعتراض‌شان به حق بوده.


انتهای پیام/