دوشنبه، 19 اردیبهشت 1401

🔥🚩🔥🏴صوت مکالمهٔ بی‌سیم شهدای خانطومان | شلمچهٔ خانطومان، نتیجهٔ اعتماد به آمریکا بود

🔥🚩🔥🏴صوت مکالمهٔ بی‌سیم شهدای خانطومان | شلمچهٔ خانطومان، نتیجهٔ اعتماد به آمریکا بود 🔺 صوت مکالمه بی‌سیم لحظات آخر «شهید سیدرضا طاهر» و «شهید حسین مشتاقی»، بعد از ...

🔥🚩🔥🏴صوت مکالمهٔ بی‌سیم شهدای خانطومان | شلمچهٔ خانطومان، نتیجهٔ اعتماد به آمریکا بود


انتهای پیام/