جمعه، 16 اردیبهشت 1401

🇮🇷🇮🇷🇮🇷امام خمینی (ره)

🇮🇷🇮🇷🇮🇷امام خمینی (ره) : حفظ نظام جمهوری اسلامی از حفظ جان امام زمان واجب تر است

🇮🇷🇮🇷🇮🇷امام خمینی (ره)


انتهای پیام/