جمعه، 16 اردیبهشت 1401

🇮🇷رهبرانقلاب در سخنرانی نوروزی:

🇮🇷رهبرانقلاب در سخنرانی نوروزی: ما بایستی در مورد گندم، در مورد خوراک دام ــ ذرّت، جو، امثال اینها ــ و موادّ اصلی تولید روغن به خودکفائی برسیم. ما باید از این ام ...

🇮🇷رهبرانقلاب در سخنرانی نوروزی:


انتهای پیام/