جمعه، 16 اردیبهشت 1401

▪️مرکز آمار ترکیه، تورم ماه آوریل این کشور رو اعلام کرد

▪️مرکز آمار ترکیه، تورم ماه آوریل این کشور رو اعلام کرد که براساس اون تورم این کشور از 61% در ماه مارس به 69.9 درصد در ماه آوریل افزایش یافت که چنین تورمی در بیست سال گذش ...

▪️مرکز آمار ترکیه، تورم ماه آوریل این کشور رو اعلام کرد


انتهای پیام/