جمعه، 16 اردیبهشت 1401

دولت روحانی می‌دانست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است

دولت روحانی می‌دانست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است 👤 «رضاخواه» عضو کمیسیون بودجه مجلس: 🔺در اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بوده و رانت ایجاد کرده، شکی نیست ...

دولت روحانی می‌دانست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است


انتهای پیام/