جمعه، 16 اردیبهشت 1401

💬💰📉 روایت خزانه خالی در پایان دولت دوازدهم

💬💰📉 روایت خزانه خالی در پایان دولت دوازدهم 👤 مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی: 🔺دولت دوازدهم فقط در تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۵۵هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض ک ...

💬💰📉 روایت خزانه خالی در پایان دولت دوازدهم


انتهای پیام/