پنج شنبه، 15 اردیبهشت 1401

🇺🇲💣❌🧠جدال برای یک جو عقل | ترامپ: من تست دیوانگی و حماقت دادم؛ بایدن هم باید تست بدهد

🇺🇲💣❌🧠جدال برای یک جو عقل | ترامپ: من تست دیوانگی و حماقت دادم؛ بایدن هم باید تست بدهد 👤 رئیس‌جمهور سابق آمریکا: 🔹«برای خاموش کردن صدای منتقدین در سال ۲۰۱۸ تست ...

🇺🇲💣❌🧠جدال برای یک جو عقل | ترامپ: من تست دیوانگی و حماقت دادم؛ بایدن هم باید تست بدهد


انتهای پیام/