پنج شنبه، 15 اردیبهشت 1401

تصویب دو طرح ضد ایرانی در سنای آمریکا🇺🇲📛

تصویب دو طرح ضد ایرانی در سنای آمریکا🇺🇲📛 🔹مجلس سنای آمریکا پنجشنبه طرحی را با هدف حفظ تحریم‌های مرتبط با تروریسم با ۸۶ رأی مثبت علیه ایران تصویب کرد. یکی از اهداف ...

تصویب دو طرح ضد ایرانی در سنای آمریکا🇺🇲📛


انتهای پیام/