پنج شنبه، 15 اردیبهشت 1401

منظور از مین‌گذاری‌های دولت روحانی برای دولت بعد چیست؟!

🚨🍌منظور از مین‌گذاری‌های دولت روحانی برای دولت بعد چیست؟! عباس عبدی تئوریسین اصلاحات پاسخ می‌دهد؛

منظور از مین‌گذاری‌های دولت روحانی برای دولت بعد چیست؟!


انتهای پیام/