چهارشنبه، 14 اردیبهشت 1401

🏴‍☠️‏داعش حمله به سوریه رو از منطقه 🍞🌿گندم‌‌خیز، عراق رو از منطقه نفت‌خیزش شروع کرد و سال ۲۰۱۵ بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار گندم فروخت.

▪️🏴‍☠️‏داعش حمله به سوریه رو از منطقه 🍞🌿گندم‌‌خیز، عراق رو از منطقه نفت‌خیزش شروع کرد و سال ۲۰۱۵ بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار گندم فروخت. حتی داعش فهمید خودکفایی نان و مز ...

🏴‍☠️‏داعش حمله به سوریه رو از منطقه 🍞🌿گندم‌‌خیز، عراق رو از منطقه نفت‌خیزش شروع کرد و سال ۲۰۱۵ بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار گندم فروخت.


انتهای پیام/