چهارشنبه، 14 اردیبهشت 1401

🏴‍☠️⚓🚢اقیانوسی از اجساد غرق‌شده در حقوق بشر غربی | بیش از یک‌میلیون آفریقایی در کف اقیانوس اطلس وجود دارند

🏴‍☠️⚓🚢اقیانوسی از اجساد غرق‌شده در حقوق بشر غربی | بیش از یک‌میلیون آفریقایی در کف اقیانوس اطلس وجود دارند 🔹این‌ها آمریکایی یا برزیلی نبودند، بلکه مردان و زنان یورو ...

🏴‍☠️⚓🚢اقیانوسی از اجساد غرق‌شده در حقوق بشر غربی | بیش از یک‌میلیون آفریقایی در کف اقیانوس اطلس وجود دارند


انتهای پیام/