چهارشنبه، 14 اردیبهشت 1401

🎥🪖🚀⛑⚔🏴‍☠️جنگ اوکراین و روسیه و نظم نوین جهانی!

🎥🪖🚀⛑⚔🏴‍☠️جنگ اوکراین و روسیه و نظم نوین جهانی! 🔺«کریستین لیندنر» وزیر دارایی آلمان: جنگ بین اوکراین و روسیه، نظم نوین جهانی را به‌دنبال خواهد داشت. 🔺وابست ...

🎥🪖🚀⛑⚔🏴‍☠️جنگ اوکراین و روسیه و نظم نوین جهانی!


انتهای پیام/