سه شنبه، 13 اردیبهشت 1401

۱۵میلیون کشته در آمریکای جنوبی | جنایات غرب

۱۵میلیون کشته در آمریکای جنوبی | جنایات غرب 🔺 وقتی پرجمعیت‌ترین مناطق آمریکای جنوبی بر اثر کشتار اسپانیا خالی از جمعیت شد. 🔸برجسته‌ترين لکه ننگ استعمارگران در مس ...

۱۵میلیون کشته در آمریکای جنوبی | جنایات غرب


انتهای پیام/