دوشنبه، 12 اردیبهشت 1401

نرخ مالیات حقوق و دستمزدهای سال ۱۴۰۱ اعلام شد

نرخ مالیات حقوق و دستمزدهای سال ۱۴۰۱ اعلام شد 🔸سازمان امور مالیاتی، سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ را بر اساس جزء ۵ بندهای «الف و ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سا ...

نرخ مالیات حقوق و دستمزدهای سال ۱۴۰۱ اعلام شد


انتهای پیام/