دوشنبه، 12 اردیبهشت 1401

🎥 اعتراف مهم دو متخصص و کارشناس نجوم عربستان سعودی | آل‌سعود اعتقادی به رؤیت هلال ماه ندارند

🎥 اعتراف مهم دو متخصص و کارشناس نجوم عربستان سعودی | آل‌سعود اعتقادی به رؤیت هلال ماه ندارند 👤 «عدنان قاضی» محقق و منجّم سرشناس سعودی: 🔹بیش از ۳۰ سال است که حکا ...

🎥 اعتراف مهم دو متخصص و کارشناس نجوم عربستان سعودی | آل‌سعود اعتقادی به رؤیت هلال ماه ندارند


انتهای پیام/