یکشنبه، 11 اردیبهشت 1401

استاد حسن رحیم پور : طالب زاده نفس ندارد

استاد حسن رحیم پور : گاهی به نظرم می آمد طالب زاده نفس ندارد.

استاد حسن رحیم پور : طالب زاده نفس ندارد


انتهای پیام/